Vindmøllestøj

Grænseværdier for den almindelige støj fra vindmøller. Hvordan er kravene til vindmøllestøj sammenlignet med kravene til trafikstøj?

Hvordan afviger måling af vindmøllestøj fra måling af virksomheds- og trafikstøj? Den eksisterende viden viser, at nogle mennesker oplever gener fra vindmøllestøj. Undersøgelser har således vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og .

Vindmøller udsender en forholdsvis svag, men karakteristisk støj. Støjen kommer hovedsageligt fra vingernes bevægelse igennem luften, der giver en susende . Store vindmøller producerer meget el men også meget støj, lav frekvent støj, det beskrive måske bedst sådan her: Den føles, som om en stor . Vindmøllestøj adskiller sig ikke væsentligt fra andre støjkilder og har ofte en lavere lydpåvirkning end mange andre støjkilder, vi omgiver os med i hverdagen. I værste fald kan støj fra vindmøller slå godt procent af huspriserne, hvis man bor mindre end 2meter fra en mølle, der støjer over dB. Vi løser alle former for opgaver indenfor vindmøllestøj.

Hos 1udfører vi målinger og beregninger af støj, lavfrekvent støj og infraly fra vindmøller. Vestre Landsret fordobler erstatning til naboer til en vindmøllepark.

Ifølge eksperter manipulerer Miljøstyrelsen med støjberegninger til skade for vindmøllenaboer De nye støjregler for vindmøller, som . Beboere i nærheden af tolv kæmpemøller føler, at deres livskvalitet er blevet væsentligt forringet på grund af søvnforstyrrelser, søvnmangel og . Moderne vindmøller bliver stadigt mere avancerede . Forskningen vedrørende faktiske helbredsskader og sygdomme ved støjudsættelse er desværre fortsat ret begrænset i . Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Ifølge eksperter manipulerer Miljøstyrelsen med støjberegninger til skade for vindmøllenaboer. Kære beslutningstagere, politikere, medlemmer af . Som led i en lovændring, vil regeringen fjerne grænserne for, hvor meget støj fra vindmøller flygtninge på midlertidige opholdssteder må . Senere har miljøminister Karen Ellemann (V) bedt Miljøstyrelsen lave nye, bindende regler for vindmøllestøj – og dermed er den gamle . Forskere snart klar med dom over vindmøllestøj.

Snart har Kræftens Bekæmpelse regnet færdig på den første del af en undersøgelse af, om . Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger.