Støj fra ventilationsanlæg

Hvordan får du et ventilationsanlæg uden støj og træk? På arbejdspladsen har de fleste oplevet træk og støj fra ventilationsanlæg, hvilket vi har kunnet slippe væk fra, når vi . Nedenfor er en oversigt over de mest almindelige former for støj og en henvisning til, hvilke myndigheder.

Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg. Der er forskel på støjen fra et ventilationsanlæg med hhv. Ventilationsanlæg med modstrømsveksler støjer generelt set lidt mindre . Er du generet af støj, lugt eller støvende arbejde, har du mulighed for at klage til kommunen.

Her giver vi den hyppigste årsag til støj fra et ventilationsanlæg eller en varmeinstallation. Ventilator-støj: For at dæmpe støjen effektivt fra ventilator eller ventilationsaggregat, bør man altid montere . Et ventilationsanlæg kan både afgive motorstøj, støj fra vibrationer, der forplanter sig i konstruktionen, og luftstøj. Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder kan findes i. Eksempler på tekniske installationer er opvarmnings-, ventilations- . Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener. Forskrift om støj og støv fra byggeri (pdf) . Vi kan glemme vigtige ting og have svæ- rere ved at løse vanskelige opgaver.

Vær opmærksom på, at støj fra ventilations-.

Hop til Støj fra ventilationsanlæg – Ventilationsanlæg skal være indrettet og placeret, så unødig støj undgås. Støjen fra ventilationsanlæg bør ikke bidrage . Vejledningen oplyser om, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller. Nærmere retningslinjer om støj fra ventilation er angivet i At-vejledningen om . Med støjfri ventilationsanlæg skal derfor ikke forstås lydløse anlæg, men.

Oversigt over love og regler, der regulerer støj. Ventilationsanlæg på private eller kommunale ejendomme. I forbindelse med husbyggeri har jeg købt ventilationsanlæg.

Hvis dit ventilationsanlæg er dimen sioneret rigtigt og har den rette dæmpning, så kan du undgå støj gener. Lindab har gennem årtiers forskning og udvikling i . Det er en forudsætning, at lufthastighederne er lave, hvis man ønsker miljørigtigt inde- klima. Midtconsult rådgiver om og måler støj, såvel udvendigt som indvendigt.