Trinlydsdæmpning etageadskillelse

For de lette etageadskillelser vil det være nødvendigt med både svømmende. Dette er i sig selv ikke noget problem, men anskueliggør samtidig at der er tale om stor lydreduktion og trinlydsdæmpning for etageadskillelsen. Lyd – akustisk absorption – trinlydsdæmpning – trommelyd.

Sammen med den valgte etageadskillelse at tilvejebringe en tilstrækkelig lydisolation mellem de. ISOVER Trinlydsplader har følgende trinlydsdæmpning iflg. En gulvbelægnings trinlydsdæmpning er dif- ferencen mellem det trinlydsniveau, der måles under etageadskillelsen uden og med gulvbelæg- ning.

Jeg står overfor at skulle optage mit gulv i lejligheden og lægge gulvvarme (vandbåren).

I den forbindelse vil jeg fjerne det lerindskud der ligger . Trinlydsdæmpning i gulve, etageadskillelser. Lyd- og støjregulering af konstruktioner. Attention Vi har ikke yderligere information om dette produkt. Trinlyd transmitteres både direkte gennem etageadskillelsen og indirekte gennem flankerende konstruktioner.

Jo mindre trinlydsdæmpningen L`n,w er, desto . Heraf mm træfiberplade – især til trinlydsdæmpning af træbjælkelag. Etageadskillelse danner loft i stueetegen: 34x1mm rem, Sylomer (trinlydsdæmpning), mm plade (fjernes efter montage), 28xmm . Eksisterende etageadskillelse eller dæk og stigende krav til brandklasser for isolering.

Der kan være særlige krav til trinlydsdæmpning. Luftlydstransmission gennem etageadskillelser fra fx tale. Etageadskillelser over kældre kan være belastet af fugt, som trænger ind fra fugtige kælderydervægge eller skyldes permanent høj .