Isolering i etageadskillelse

Løsninger til efterisolering og isolering af etageadskillelse af træ og beton. Læs derudover om brandkrav, lydreduktion og dimensioneringsvejledning. Figur 1: Isolering af etageadskillelse over kælder ved ind- blæsning af isolering i .

Papirisolering er ikke kun fordelagtig til hulmursisolering og loftisolering; der er også store gevinster at hente ved isolering af etageadskillelser. Læs om isolering af etageadskillelse med ISOVER isolering. Se mere om isolering af etageadskillelse i beton eller af træbjælkelag samt dampspærre m. U-værdien kan bruges til at beregne, hvor tyk isoleringen skal være i de.

Få den bedste isolering af etageadskillelser og etagedæk. Isolering af etageadskillelser hjælper på træk, akustik, ly lugt og røg gener. Når man bygger nye huse med etageadskillelse, er det fast rutine, at isolere mellem etagerne. Se mere om isolering af etageadskillelse (herunder lydisolering). En isolering eller efterisolering af en etageadskillelse er nemlig en økonomisk god investering, og hjælper samtidig til et bedre indeklima.

Faktisk minder isolering af etageadskillelsen utrolig meget om hulmursisolering. Har du træk på gulve kan det skyldes mangel på isolering i etageadskillelsen . Efterisolering af etageadskillelse giver højere overfladetemperatur på loft og gulv, hvilket fjerner træk og dermed giver en forbedret komfort. Efter at man har udført indblæsningen af Rockwool Hulrumsfyld i etageadskillelsen, lukkes indblæsningshullerne efter aftale med husejeren.

Ved en etageadskillelse forstås det hulrum som befinder sig mellem eksempelvis loftet i stueetagen og gulvet på 1. Der er etageadskillelse i de fleste ældre huse(før 1960) og der er god økonomi i at isolere etageadskillelsen. Isolering af etageadskillelse foregår ve at man . Ved efterisolering af etageadskillelser injiceres papiruld ind i et tomt eller delvist fyldt hulrum i gulvkonstruktionen. Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til efterisolering af etageadskillelse som både varmeisolering og lydisolering.

Har du behov for Isolering i etageadskillelsen? Få undersøgt husets etageadskillelse og spar penge på varmeregningen. Etageadskillelser mod kolde loftrum og kolde kælderrum samt mod lejligheder efterisoleres ved indblæsning af Papirisolering.

Isolering af etageadskillelse foregår på den måde at der bliver boret nogle huller i gulvet, eller noget af gulvet tages op, hvorefter at der bliver blæst papiruld ind i . Hej, Jeg skal i gang med at lave gulv på første sal. I stueplan er loftet hævet så bjælker er synlige.