Massefylde gran

Et stykke træs rumvægt fortæller noget om hvor tungt det er i forhold til hvor meget det fylder. Træ til brænde har forskellig brændværdi eller massefylde afhængig af, hvor hårdt. Når du køber brænde, så kigger du selvfølgelig også på prisen. Douglasgranens stammer fra området langs Stillehavet fra Californien i USA til British Columbia i Canada.

Det skyldes selvfølgelig, at fordomsfulde brændekøbere foretrækker bøg (Foto: Simon Auken Beck). Ser vi først på brændvær- dierne, så viser mange under- søgelser, at gran har en større brændværdi end bøg. Det skyl- des, at gran og andre nåletræer. Fyr gror i det meste af Europa, og kvaliteten er meget svingende fra område til . Den gror i det meste af Europa med stor udbredelse i Skandinavien, Ruslan Baltikum og Polen. Såfremt man har plads, er det en god ide at have træ af forskellig art på lager: Fyr og gran, når der skal tændes op.

Bøg, eg og ask, når der skal varmes op til en . Træ’s densitet eller massefylde er et udtryk for vægten pr rummål, dvs. Profileret Krydsfinér Brændhæmmende krydsfinér. Information og tekniske egenskaber om Birk og Gran krydsfiner.

Gran har lavere harpiksindhold end fyr; der forekommer dog ofte harpikslommer, som kan. Veden i norsk gran er gulhvit uten fargeforskjell på yteved og kjerneve kvistene er oftest lyse og ikke særlig fremtredende. Betegnelserne densitet, rumvægt, vægtfylde og massefylde med eller uden. Brændværdien i et kilo tørt træ er altid den samme, uanset om det er bøg, ask eller gran. Men da grantræ vejer mindre end bøg, skal der . Forskellen mellem de enkelte træsorter er træets massefylde dvs.

Men De forskellige træsorter har forskellig massefylde – antal kilo i forhold til størrelse – og massefylde (densitet) har en afgørende betydning for . Det betyder, at vægt i forhold til størrelse og massefylde (densitet) har en afgørende. Bøg Eg Ask Birk Gran Avn bøg Blandet løvBestil . Spærtræ længere end er fingersamlet, og kan leveres i fixmål op . D-s dmed en mindste gennemsnitlig massefylde på 400. Kan bruges på træpaneler, møbler, lister og andet inventar i fx gran, fyr eller ask.

Nyttig viden om valg, anvendelse og behandling af trykimprægneret træ. Dividerer vi massen med volumen får vi sprits massefylde (densitet). Dette skal dog tages med et gran salt, da isterningen ikke vil ”ligge” oven på vandet, . Da træet har en oplyst vandprocent på  .