Brændværdi træsorter

Nedenstående tabel angiver hvor meget træ, der er i en kubikmeter (m3) helt tørt træ. Hvis man køber et tårn med bøg, får man mere brændværdi en hvis . Der er stor forskel på de forskellige træsorter, som man kan købe som brænde.

Dels er der forskel på hvilken type fyring, som de forskellige typer brænde er . Hvis træet er tørret er de bløde træsorter nemme at antænde, de brænder hurtigt – og de giver få gløder. De hårde træsorter er sværere at antænde, de brænder . Vi tager her et kik på hvad brændværdi er for noget, og hvordan det er forskelligt fra træsort til træsort. Hvis man forestiller sig at vandindholdet i træet, er det . Træ til brænde har forskellig brændværdi eller massefylde afhængig af, hvor hårdt træet er og hvor langsomt træet vokser.

Jo tungere træsort du vælger, jo højere er træets brændværdi (hvis man antager at fugtighedsprocenten i træet er den samme). For træ gælder, at træarter med relativt høj rumvægt, f. Harpiks gør at fyretræet faktisk er en overset træsort i brændeovnen, da det gør at brændværdien pr kg faktisk er højere end de tungere træsorter. Brænde – Brændværdier I kg tørt træ er brændværdien megajoule svarende til ca. Ahorn: Ahorn, ær og lønne-familien er en meget alsidig træsort . Når du skal ud og købe eller hente brænde, er det ikke helt ligemeget hvilken træsort du får med hjem.

Der er nemlig ikke lige meget varme i de . Det ser ud til at de tunge træsorter tilsyneladende fører på point. Hjemme hos Familien Danmark fyres der uanede mængder af brænde af hvert år. Ser vi først på brændværdierne, så viser mange undersøgelser, at gran har en større brændværdi end bøg.

Brændværdien for en rumme- ter bøg i 2-meter-stykker med vandindhold er ca. Figur 8: En rummeter savet, kløvet og stablet træ. Til dem er der at sige – hvis brændet har samme fugtindhol vil brændværdien for alle træsorter være på ca. Kvas og optændingsbrænde; Pindebrænde; Træsorter. El er et hurtigtvoksende træ med ret ringe brændværdi.

Brændværdi eller Brændeværdi handler for spejdere om hvordan forskellige stykker træ brænder. Især når man skal lave mad over bål er det . Første link, når manr brændværdi kastanie angiver:. Da brændværdien pr kg træ er identiske for de forskellige sorter, dog med en . Det meste træ er lettes at flække i frisk tilstand radialt og parallelt.

Det vil sige, at der er samme brændværdi i kg bævreasp som i 1kg bøg. Brænde af træsorten Rødel er en af de mest anvendte træsorter til brug i blandet løvtræ. Få mere viden om brænde i denne guide om brændværdier, fugtighedsgrader og træsorter.

Få hjælp til at vælge brænde der passer til dit fyringsbehov. Askebrænde hører til de bedste træsorter til brændsel, fordi ask er en tung træsort med høj brændværdi pr. Ja, det være svært at vide hvilke træsorter der er de bedste.

Mens blandt andet fyr- og gransorterne ikke har samme brændværdi. Svar: Alle træsorter varmer – ved ens vandindhold – lige meget pr. Der er imidlertid stor forskel på træsorternes . Når du samler træ til bål, er det ikke lige meget, hvilke træsorter du finder.

Træprodukters brændværdi er bestemt af indholdet af restfugt i træet. Egetræ brænder meget langsomt i forhold til andre træsorter, men er på ingen måde .