Støjreducerende vinduer

Et almindeligt dansk vindue består af to stykker glas sat i en hængslet ramme, der igen sidder i en fastmonteret karm. Støjreducerende vinduer holder larmen ude og giver gode energibesparelser. Ud over at trafikstøj er generende, påvirker den også sundheden og helbredet.

Typisk er det trafikstøj, der er synderen. Og trafikken er, som bekendt, svær at gøre noget ved. Den gode nyhed er, at de rigtige vinduer kan gøre en reel og . Har man ikke støjreducerende vinduer, kan det være til stor gene i dagligdagen og skabe en række alvorlige symptomer samt give forringet livskvalitet.

Vi er desværre plaget af trafikstøj tiltrods for vi har fået nye døre og vinduer af typen VELFAC 200i med lag glas. Generende støj fra trafik og virksomheder kan bekæmpes med støjskærme, og selve huset kan tætnes med lydisolerende vinduer. Billige støjdæmpende vinduer giver effektiv støjreduktion. Du kan reducere lydgener i hjem og på kontoret med tykke glasvinduer og laminerede glasruder.

Her er gode råd til støjreduktion, som du med fordel kan gøre brug af i dit hjem. Disse vinduer kan holde op mod dB ud af hjemmet. Det er muligt at kombinere de forskellige typer af ruder således, at et vindue eksempelvis kan være støjreducerende, indbrudshæmmende og energibesparende . Disse to støjkrav passer sammen, hvis en bygnings facade har en støjreduktion på dB. En bygningsfacade med vinduer, der har to lag glas, vil normalt have .

Vi designer vinduer til alle funktioner f. Rationel Vinduer tilbyder vinduer, der reducerer støjen med dB i forhold til normalt og kun er omkring 1kroner dyrere. CE- mærket, men hvad fortæller CE-mærket mig om brugervenlighed . Støjen kan reduceres ved at forbedre vinduerne. Derfor kan du opnå en stor støjreduktion ved at forbedre dine vinduer. Vinduer og døre skal være tætte ellers vil lyd ude fra trænge igennem.

Man kan få støjreducerende vinduer, som kan halvere støjniveauet. Det er en rigtig god idé at vælge vinduer, der er certificerede og mærket DVV af. Rationel AURA og Rationel AURAPLUS er til dig der ønsker en moderne stil og energirigtige vinduer, der bidrager til at opvarme din bolig.

Der eksisterer ingen almene statslige støtteordninger for støjisolering af facader eller øget brug af støjreducerende vinduer. I ældre huse, hvor vinduerne er i god stan kan det være en. I bunden skal fugen trækkes tilbage, så drænet bliver frit.

Døre og vinduer kan bestilles med: Solglas; Støjreducerende glas; Råglas . Det ville højne indeklimaet både mhs til støj, men også give en bedre varmeudnyttelse. Vi giver gode råd og leverer og monterer nye vinduer overalt i København – og altid med. Støjreducerende vinduer – bor du fx tæt på en befærdet vej, vil ekstra . Dette kan afhjælpes med nye vinduer ved at vælge støjreducerende glas til dine vinduer. Disse er designet til at dæmpe støjniveauet fra udefrakommende støj . Arkitekten Rastrelli tegnede i 17et ”termodynamisk” vindue til. På miljøstyrelsens hjemmeside, er der et kort med angivelse af støjbelastede byzoner, hvor støjreducerende vinduer vil gøre en stor forskel for . Vinduet er støjreducerende og lydslusen skaber en naturlig varme-genvinding af vinduets varmetab.

Vinduet er produceret af aluminium, komposit og træ, men . Først og fremmest er støjreducerende energivinduer mere effektive i forhold til ældre termoruder. Fordelen er at de bedre isolerer boligen, da der bruges gas og .