Støj fra byggepladser

Hvis der er generende støj fra en byggeplads, har kommunen mulighed for at gribe ind over for det. Støj er et væsentligt problem ved bygge- og anlægsarbejder, især i byer, hvor folk bor tæt. Støj eller lugt fra virksomheder, restaurationer eller spillesteder; Støj eller støv fra byggepladser; Røg fra brændeovne.

Du kan sende en klage via linket i boksen . Det er sådan at vi i meget, meget lang tid har været generet af støj fra en byggeplads. Det kan jo ikke undgås at der larmes, men vores grænser . Det er svært at bygge om eller til uden at larme. Naboen er dog forpligtet til at vise hensyn og begrænse støjen i særlige tidsrum, ellers kan du . Mange af de aktiviteter, der foregår i byen, kan give anledning til støjforurening. Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener.

Støj er et stort arbejdsmiljøproblem i bygge- og anlægsbranchen, og mange. Når Banedanmark arbejder, bestræber vi os altid på at genere omgivelserne mindst muligt. Det store arbejde med at anlægge en helt ny . Støj fra byggepladser, ventilationsanlæg eller høj musik fra spillesteder bør begrænses. Vis hensyn til naboen og folk i nærmiljøet.

Kommunerne modtager klager over støj fra byggepladser, især når disse foregår om natten. Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne ved byggeriet, men vi kan desværre ikke undgå at støje og fylde. Støjen fra metrobyggeriet er ikke den samme i hele . Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges på baggrund af det tilladte støjniveau for aften- og natarbejde på Cityringens byggepladser, . Entreprenøren måler støjen fra byggepladserne døgnet rundt. Miljøstyrelsen har fastsat regler for, hvordan støjen skal måles, og det er disse regler, som . Vi har lige lavet et projekt færdigt, der blev udsat dage pga.

Af og til oplever vi støj fra byggepladserne i Carlsberg Byen udenfor de normalt accepterede tidspunkter. Ifølge “Bygge- og anlægsforeskrift i København” må . Center for Miljø kan forlange, at entre- prenøren foretager . Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt indrette byggepladsen skal du tage hensyn til omgivelserne og være opmærksom på at undgå støj- og .