Radonsikring hvordan

Se film 4: Sådan undgår du radon i dit hus. Effektiv udluftning og et radonsug er blandt de muligheder, du har for at nedbringe koncentrationen af radon i din bolig. Et radonsug kan effektivt reducere mængden af kræftfremkaldende radon i din bolig. Læs, hvordan et radonsug virker, og hvad det koster.

Sådan opnår du den bedste radonsikring af bygninger. Lufttætning og trykudligning kan hindre jordluft i at trænge ind. Radon er en radioaktiv luftart, som findes i jorden. Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker, fordi der ofte er lavere . Svarer til figur i SBi-anvisning 23 Radonsikring af nye bygninger). Tilbage til ‘Praktiske råd om hvordan man begrænse radon i bygninger . RADONSIKRING I EKSISTERENDE OG NYT BYGGERI.

Radon trænger in fordi lufttrykket ofte er lavere inden. Boliger der er bygget på kalk eller klippegrun boliger m. Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser radioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig. Det er derfor væsentligt, at der udføres foranstaltninger, . I BRkræves indstrømning af radon i nye bygninger begrænset – og desuden. Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved .