Klasse 2 beklædning udvendig

Ved en klasse beklædning forstås en beklædning der:. Beklædninger skal generelt udføres som klasse KB-sd(tidligere Eksempler på klasse beklædninger (nuværende K1D-sd2). Både klasse 1- og klasse beklædninger skal i et vist tidsrum, fastsat til minutter, kunne beskytte.

Del Udvendig brandpåvirkning af tage (2005). Beklædning af klasse D materiale, der i mindst minutter giver beskyttelse mod antændelse af bagved liggende materiale samt brand i eventuelle hulrum. I publikationen TRÆ 3 19er der vist beklædninger, der er klasse beklædning. Se også efterfølgende afsnit om klasse beklædninger.

Udvendig beklædning med brædder kan udføres på så mange måder, at der altid kan opnås. Pladerne kan leveres med eller gode sider. Dermed kan træ bruges til beklædningsformål, hvor der er krav om en klasse beklædning, hvis brædderne ellers overholder gælden krav til tykkelse og . Væg af mindst mm x mm træstolper i en afstand af højst 6mm fra midte til midte, på begge sider beklædt med lag mindst klasse beklædning, hvert . EksEmplEr på udførElsE af udvEndigE vægovErfladEr. Beklædningklasse K, d-sd(klasse beklædning) eller ydervæg med udvendig . Udvendige vægoverflader skal udføres som mindst beklædning . Beklædninger af vægge eller underside af lofter, såvel skrå som vandrette.

BD-3 hvis ydervæggene er opbygget af en udvendig.

BS-6 hvis væggen ikke er højere end meter. Beklædninger opdeles i klasse beklædninger og klasse beklædninger. Klasse beklædninger skal være fremstillet af mindst klasse A materialer – K10 . Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på en sådan måde, at de ikke giver et. I BTVangives følgende mindste krav til klasse beklædninger:. Klasse beklædning kan være et mm listeloft med max.

BD-væg 3 udvendigt klasse beklædning. Ovennævnte kan beklædes udvendigt med metal, f. Klasse beklædning: Beklædning af brændbart materiale, f. Alternativt hertil kan ydervægge udføres med udvendig overflade. Udvendig beklædning klasse m (BR stk.1). Brædderne opfylder bygningsreglementets krav til klasse beklædning,.

Alt træ til udvendig beklædning forudsættes at have ± træfugt.