Hvad vil det sige at være dansk

Hvad vil det sige at være dansk – at man holder af sit land og sit folk? Værdier skal helst være selvfølgeligheder, noget man knap ve at man . Andre kan ikke bare pege på én og sige, du er dansk, eller du er ikke dansk.

Det er straks vanskeligere at svare på, fordi kultur er noget uhåndgribeligt, det er vaner, . Danskhed – hvad det vil sige at være eller opfatte sig som dansk – har især siden 1990’erne været et meget omdiskuteret begreb i dansk kulturpolitik og i . Debatindlæg – Meninger – Aarhusjyllands-posten. For at være dansk skal man leve og respektere danske værdier og.

Jeg ønsker at få gang i en debat om værdier, om kvalitet, om vores kulturarv og om, hvad det vil sige at være dansk i en ti da nationalstaten er under pres, . Start studying Historie-quiz: Hvad vil det sige at være dansk? Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. At være dansker er en tilstan som kommer et sted fra: hjertet. Jeg vil ikke give bud på hvad det at være dansk, men kun udtrykke min . Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil. Sådan skriver Grundvig i sit digt ”Folkeligheden – Folkeligt skal alt nu være.

Helt bortset fra, hvad man måtte mene om den opdeling af gymnasieelever, som Langkær Gymnasium har foretaget, og som har fremkaldt en . I opgaven undersøges hvad danskhed er, og hvad det vil sige at være dansk – i denne forbindelse skrives der om dansk kultur og danske traditioner og normer,.

UGENS EMNE: Skal vi i Danmark snarere tale om assimilation end om integration af borgere med udenlandsk baggrund? Det er altid et spørgsmål, hvad der er specielt dansk. Men jeg tror alti der vil være noget, man som dansker tager med sig, en måde vi er. Hvis jeg skal sige tre ord er det dialog, respekt for hinanden og frisin som alle . SANGGLÆDE: Den danske sang har gennem århundreder udgjort en kulturskat, som har været med til at fortælle, hvad det vil sige at være dansk. At være dansk: Det er langt fra alle dansker der i deres daglig dag tænker over, at man er dansker.

For at være dansk skal man leve og respektere, danske værdier og. Hvad er danskheden for en størrelse, og er den truet? Har vi overhovedet en særlig dansk mentalitet?

Fag: Dansk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Eleverne kan indkredse, hvad der er dansk identitet og kan definere nationale værdier.