Facadeelementer

Generelt Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. DS Elcobyg konstrerer facadeelementer som enten sandwichelementer eller som facadeplader. Facadeelementerne tilpasses de enkelte projekter, når det .

Facadeelementer udføres som homogene eller sandwichelementer og anvendes primært i industri- landbrugs-, butiks- og kontorbygninger. Mere end års erfaring med fremstilling af facadeelementer der opfylder nutidens krav til isoleringsevne. Il Oversigt over facadeelementer i dette hæfte.

Oversigt over funktionskrav til facade- og gavlelementer.

Perstrup Facadeelementer kan leveres som isolerede eller uisolerede elementer med mange forskellige overfladetyper og spændende frilægni. Væg- og facadeelementer anvendes især inden for bolig-, kontor-, industri- og landbrugsbyggeri. Lette, højisolerede industrielt fremstillede facadeelementer kan fremme kvalitet og produktivitet i byggeriet, når deres særlige egenskaber og fordele udnyttes . Taasinge Facadeelement type F-anvendes som bærende eller ikke-bærende facade i boliger, tagboliger, institutioner, skoler mv.

Facadeelementer er en sandwichkonstruktion bestående af bagstøbning (bagplade), forstøbning (forplade) samt isolering. Højisolerende facadeelementer med minimeret vægtykkelse. Livscyklusanalyser for betonbyggeri kan fremover falde endnu mere positivt ud.

Miljøklasser: Bagpladen udføres i passiv miljøklasse. Facadeelementer er en sandwichkonstruktion med typiske tværsnit som vist på figurerne.

Facadeelementer anvendes både som bærende og ikke-bærende . Som specialist i facadeelementer kan CONFAC tilbyde: grafisk beton med indlejrede mønstre og motiver; reliefbeton med teksturer og reliefvirkninger støbt mod . Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen. Vi leverer facadeelementer i de dimensioner, overflader og farver, som markedet typisk efterspørger. Alle vores produkter opfylder naturligvis de til enhver tid . En facadekonstruktion kan enten bestå af lette facadeelementer alene, eller også kan de lette elementer indgå i en samlet let konstruktion, fx som en del af . Teknologisk Institut til forprojektet Fremtidens Facadeelementer af Beton.