Epoxy handsker

Epoxy og isocyanater er farlige stoffer det vil sige kemiske forbindelser, som. Uanset hvilken mængde epoxy og isocyanat du håndterer, skal du . Det er meget vigtigt at bruge de rigtige handsker, når man arbejder med epoxy.

Almindelige latex-, gummi- eller silikon handsker giver . Handskerne fås som halv- og heldyppede og som formstøbte handsker. De formstøbte handsker anvendes i industrien mod kemikalier, mens de dyppede . Konsekvensen af ikke at anvende de rigtige handsker kan blive eksem.

Brug ikke beskyttelsescreme under handsker eller i stedet for handsker. Sprøjtning med materialer, der indeholder epoxy eller isocyanater, er kun tilladt i . Når man arbejder med epoxy eller polyester er det vigtig og have de rigtige handsker. Almindelige gummi eller latex handsker er ikke . Derfor skal du bruge handsker og en god overtræksdragt, når du arbejder med epoxy. Du kan finde meget mere information om epoxyprodukter, her. De billige latex-handsker kan nødtørftigt bruges til kortere ti da epoxy’en kan trænge igennem.

Ellers skal man skifte sin latex-handske . Jeg fik ved et tilfælde et katalog fra West System epoxy i hænderne, og læste med.

Handsker er vigtige når der arbejdes med epoxy. Handsker er let tilgængelig og samtidigt billig. Danmarks aller største udvalg af epoxy, glasfiber, kulfiber,vakum og. Handsker til beskyttelse mod kemikalier, kemikalieblandinger, olie, opløsningsmidler, fedtsyrer, epoxy og isocyanater. Epoxy anvendes blandet andet i lim, malinger, isoleringsmateriale til elektriske og elektroniske.

Lær at tage handsker af uden at der kommer epoxy på huden. Anvend gerne kemikaliebeskyttende skåneærmer. Marigold producerer handsker på egne fabrikker I henholdsvis Malaysia og I Portugal. Affedtningsmidler på vandbasis, stærkt sure og basiske væsker.

Svejset handske som er ekstra kemikaliefast i op til timer af gangen. Sørg for at beskytte dig med handsker, beskyttelsesdragt og åndedrætsværn. Sidstnævnte fordi epoxydampe ikke er specielt .