Element byggeri

Vi har specialiceret os i alle former for elementbyggeri, produktion og montage. Om det er elementer fra egenproduktionen eller elementer der skal monteres for . Vores speciale er at levere præfabrikerede elementer tildannet specifikt fra projekt til projekt til element byggeri.

Produktion på fabrik er uafhængig af vejrlig og . Vi har specialiseret os i elementbyggeri. Det betyder, at opgaven løses med præfabrikerede elementer. Det sikrer stor ensartethe nøjagtighed og ikke mindst, .

Styret, rationelt råhus-byggeri sikrer god økonomi. Opførelse af elementhus, lette vægelementer bliver fabrikeret i vores produktionshal. Elementer og spær blev rejst på en weekend klar til . Huset bygges af elementer som samles på en fabrik. Dette betyder at selve huset bygges på dage da ydervægge og indervægge . Et sundt og behageligt indeklima, et rationelt byggeri med økonomiske fordele samt enkel projektering.

Samarbejde med Roust Spær omkring opstilling af elementbyggeri som vægge, dæk- eller etageadskillelse og tagelementer . Tanken at overgå fra traditionelt murstensbyggeri til montage- eller elementbyggeri fremkom i Danmark i 1950-erne. Denne type byggeri lå blandt andet til grund .