Ds certificering

Dansk Standard overdrager hovedparten af sine aktiviteter i DS Certificering til Det Norske Veritas, DNV. Danmarks nationale standardiseringsorganisation. Arbejdsområder, nyheder, bestilling og certificering.

Dansk Standard har spurgt 4ISO 9001-certificerede virksomheder om . Bliv opdateret, eller få ny viden inden for certificering, via vores lokale som (). Her finder du mere end års erfaringer med certificeringer, godkendelser og uddannelse inden for ledelsessystemer . For en certificering efter den danske standard DS 4vil det naturligvis være den på dansk formulerede standar der er gældende.

Adresse: Kollegievej 29Charlottenlund Tlf: 81. Dansk Standards certificeringsvirksomhed DS Certificering er netop blevet købt op af DNV Business Assurence (tidligere Det Norske Veritas). Dansk Sejlunions krav til certificering af instruktører og kiteskoler. Business services: law, marketing, consulting, recruitment, . I kan være bedre forberedt til en certificering eller det årlige eftersyn af EN . Karatecoaching har været inspirerende og en a-ha . Konstruktioner, rørsystemer og tankanlæg opbygget i plastmaterialer bliver stadig . DS 490er en dansk standar som har fokus på virksomhedens samfundsmæssige.

Certificeringen har fokus på en lang række krav indenfor god ledelse, . The company was incorporated in 19and is based in Charlottenlun . CVR 106785som producent ret til at anvende nedenstående overensstemmelsesmærker på eller i forbindelse med produkter . Som den første danske virksomhed er Combo Solutions blevet certificeret af Dansk Standard efter en helt ny metode inden for projektstyring. Certificeringen udføres i henhold til de internationale retningslinjer, som DS Certificering.