Dansk indeklima

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Dansk Indeklima MærkningDansk Indeklima Mærkning – Produktoversigt – Ydelser – Teknologisk. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for .

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for afgasningen. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) giver forbrugere og bygningsansvarlige mulighed for, at vælge de byggevarer og produkter, som giver det . En af de frivillige mærkningsordninger er Dansk Indeklima Mærkning. Sekretariatsleder Thomas Witterseh ser mange fordele for arbejdspladserne ved at bruge . Anderberg Klima leverer affugtning, befugtning, luftrensere og varmepumper til industri, boliger og kontorer.

I 19blev Dansk Indeklima Mærkning lanceret for at skabe ensartede og veldokumenterede vurderings- kriterier på området. Troldtekt er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning. For at opnå det danske indeklimamærke skal produkternes afgasning falde . EBK Huse kan, som den eneste husproducent, dokumentere, at vores huse har et godt indeklima.

Vi giver dig tryghed for, at indeluften altid er i orden.