Byggeregler carport

Reglerne for byggeri af garage, carport og udhus handler mest om størrelse og placering på grunden i forhold til hus, vej og naboskel. Der er mange love og regler, du skal overholde, når du bygger et skur eller en carport. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.

Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en eksisterende bolig, må placeres i skel eller nærmere skel . Få overblik om dit byggearbejde til garage, carport eller udhusbebyggelse kræver en tilladelse eller anmeldelse inden opstart. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, legehuse, overdækkede terrasser og lignende betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet, fordi det rent .

Nye regler for anmeldelse af garager, carporte, udhuse m. Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende bygninger, hvis arealet af byggeriet og eksisterende garage, carport, udhus, drivhus, . Carport, garage, udhuse og overdækket areal. Din ansøgning skal indeholde følgende: ansøgning . Hvis du skal opføre en carport, garage, udhus eller overdækket areal, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan du bærer dig ad med . Læs mere om, hvornår du skal ansøge om byggetilladelse, hvornår du skal anmelde byggeriet, eller hvornår det hverken kræver tilladelse eller anmeldelse. Skal du bygge en carport, en garage, et udhus, en overdækket terrasse eller anden åben overdækning skal du som regel søge om det, inden du begynder at . Vi kalder garage, carport, udhus, skur, drivhus, overdækkede terrasse og lignende bygninger, der ikke er beregnet til ophol for småbygninger.

Information om hvilken type og hvor stort byggeri du skal anmelde, og hvornår du skal søge om byggetilladelse i stedet for.

En carport, et skur eller lignende bygning på mellem og mkan du nøjes med at indsende en anmeldelse om. Det er muligt at placere mindre bygninger, fx carporte, garager, drivhuse og. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2 . Du skal anmelde opførelse af småbygninger under m- dvs.

Hej,Jeg kan ikke rigtigt finde nogle regler for hvor langt fremme på grunden at der må placeres en carport og vil derfor høre jer. Skal du bygge garage, carport, terrasseoverdækning, udhus eller andre småbygninger, skal du normalt ansøge om byggetilladelse eller anmelde dit byggeri. Her kan du læse om reglerne for carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. Vil du opføre en ny carport, garage, udhus, drivhus, overdækkede terrasser mv. Du skal anmelde byggeri af garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede arealer før du bygger.

Gå til anmeldelsesmulighed i Byg og Miljø. Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse:. Mindre bygninger, kaldet småbygninger, som omfatter garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. Garager (ej integrerede), carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger, samt om- og tilbygninger heraf.

Du skal bygge en integreret garage, carport eller udhus.