Bundsikringslag

Bundsikringslaget er det nederste lag i befæstelsen. Det skal modvirke frostskader og reducere trafikkens påvirkning på underbunden. Vejkassen for en større vej, som en mo- tor- eller motortrafikvej, er som regel 80-.

Ovenpå bundsikringslaget lægges et lag stabilgrus (bærelag) på cm. Det er vigtigt at overfladen af bundsikringslaget og stabilgrus er jævnt, da det ellers kan . Bundsikringslaget ligger mellem underbygningen og de egentlige bærelag i. Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots.

Består jorden hovedsageligt af ler, skal bundsikringslaget være mindst cm tykt. Består jorden hovedsageligt af sand og grus, er et bundlag på mindst cm . I forbindelse med bundsikringslag bør der også lægges et dræn. Nye vejregler for stabilt grus og bundsikring. Der er udkommet nye Udbuds- og anlægsforskrifter for ubundne bærelag af stabilt grus og bundsikringslag af sand. Overbygningen består af overfladelag, bærelag og bundsikringslag, der kan være bundne og ubundne.

Bundne lag består af materialer, hvor materialerne . Grundlaget er de nye vejregler for jor stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer. Men grunden til, at man laver et bundsikringslag af san er alene, at sand er nemmere at udlægge og komprimere og billigere end stabilgrus.

Er den meget rig på finstoffer og mangler ”struktur”, eller indeholder den planterester (humus), så skal du overveje at indbygge et bundsikringslag. Ny udbudsforskrift for bundsikringslag af forbrændingsslagge. I denne forbindelse påtænker jeg at grave ca cm jord af, hvor jeg så skal have plads til bundsikringslag og bærelag.

På terrasser og gangarealer opbygges befæstelsen af følgende lag: overfladelag (= belægning), bærelag (cm stabilgrus), evt. Lag i en befæstelse mellem råjordsoverflade og bærelag eller mellem tilfyldning i ledningsgrav i vej og bærelag. AAB for varmblandetasfalt Anlægs forskrifter for Grus og bundsikringslag.

Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje. Forbrændingsslagge kan anvendes til bundsikringslag. Nærværende rapport udgør det tekniske grundlag for anvendelse til dette formål.

Bundsikringslaget sikrer bunden af befæstelsen. Grøfter eller dræn forhindrer vand at trænge ind i vejkassen fra siden, og et bundsikringslag. Read the latest magazines about Bundsikringslag and discover magazines on Yumpu. Det nederste lag kaldes bundsikringslaget, og det er ikke alti man behøver det. Det kommer an på, hvor godt vandet kan komme væk fra grunden.

Lag, Materiale, Højde, Længde, Brede, Kubikmeter. BS) med en komprimeringsgrad på (proctor).