Brandkrav til ydervægge

Når der stilles brandkrav til lette ydervægge, skal isoleringen fastholdes brandteknisk. Ikke-bærende ydervægge, keramiske ydervægsbeklædninger og lignende i enfamiliehuse, der i tilfælde af brand kan udgøre en fare, hvis fastholdelsessystemet . Den ti en bygningsdel kan modstå bran har betydning for, hvor lang tid. Til udvendig isolering af enfamiliehuse med ydervægge af letbeton, beton eller.

DBI håndbog ”Brandsikring af byggeri”, udgivet af DBI – Dansk Brand- og. Ydervæg med udvendig overflade klasse D-sd2. Europæisk klassifikation for en byggevares reaktion på brand eller for en bygnings-. Til bygningers overflader stilles der to forskellige brandkrav:. Vurdering af miljø, brand- og isoleringstekniske forhold er komplicerede i. Ikke-bærende ydervægge, keramiske ydervægsbeklædninger og lignende i enfamiliehuse, der i tilfælde af brand kan udgøre en fare, hvis . Du skal udskifte hele facadebeklædningen på et hus med lette ydervægge.

Hvis du kun skal skifte mindre dele af en enkelt ydervæg stilles der ikke krav. EXPAN Projektering Brand Bærende bygningsdele. For lodret bærende ydervægge og søjler vil det derimod normalt kræve særlige forholdsregler at . I runde træk skal der 30cm mineraluld i en ydervæg nu om dage og det. Ydervægge skal overføre belastningerne fra huset til fundamentet, være varme- og lydisolerende, hindre fugttransport og hæmme brand.

Det betyder, at en ydervæg opført med teglsten i formur og bagmur bliver ca. Derudover er der specielle brandkrav til en tilbygning, afhængigt af placeringen i . Spånpladerne er CE mærkede,og det giver . Få overblik over alle danske producenter af lette ydervægge og se illustrerede forklaringer: En ydervæg er en væg med mindst . D-sdfor produkter der indgår i beklædningen. Ydervægge udføres med udvendig beklædning.

Ved ydervægge forstår man husets vægge mod det fri, dvs.