Alternativ isolering

Alternativ isolering” er her defineret som isoleringsprodukter, der er produceret af andre materialer end sten- og glasuld samt polystyren. Der findes på markedet ganske mange alternative isoleringsprodukter som er fortrinlige – og ofte bedre – end de traditionelle isoleringsprodukter. Et udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under Energistyrelsen. I forbindelse med håndbogens udar- bejdelse er der indhentet værdifulde oplysninger fra en række firmaer og.

Alternative isoleringsmateriale består typisk af andre materialer end. De fleste forbinder isoleringsmaterialer, med måtter og formstykker. Baller og løsfyld kan dog sagtens være gode alternativer.

Der er debatforum, tips, artikler og meget mere. Statens Byggeforskningsinstitut By og Byg blåstempler i en rapport, der offentliggøres i dag, brugen af naturlige materialer til isolering af huse . Denne SBI-meddelelse beskriver resultaterne af en undersøgelse af bygninger, hvor der er anvendt alternativ isolering. Alternativ isolering bør ikke bruges ukritisk. SBi har netop afsluttet en række observationer af projektering og opførelse af et byggeri med . Der er voksende interesse for at anvende organiske materialer som alternativ til de mere gængse, mineraluldsbaserede isoleringsmaterialer. Især i forbindelse med nutidens debat om bæredygtighe er den alternative isolering blevet populær.

Alternativ isolering med papiruld er en fordel for både dig, . Alternativ isolering er isoleringsprodukter, der er lavet af andre materialer end de traditionelle.

Alternativ isolering kan både bruges til efterisolering af . Alternativ isolering – undgå byggeskader. Et alternativ til almindelige isoleringsprodukter. Alternativ isolering” består typisk af andre materialer end de mere kendte og benyttede isoleringsmaterialer,. Læs om Alternativ isolering af bygninger (SBi meddelelse 128) – måling af papirisolering, fåreul hør og Perlite.

Udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut. Alternativ isolering i bygninger: Måling på papirsolering, fåreul hør og Perlite. Resume af rapport om målinger på alternative isoleringsmaterialer i bygninger, . Bogen har til formål at give en introduktion til, hvor og hvordan alternative isoleringsmaterialer kan anvendes i forskellige bygningsdele. Alternativ isolering handler ikke længere om vovelige fugteksperimenter og udefinerede brandricisi. By og Byg har sendt anvisning 2”Anvendelse af . By og Byg siger god for alternativ isolering.

Papir, halm, hør, fåreul perlite og andre alternative isoleringsmaterialer får nu . Brancheforeningen for Alternativ Isolering, Nyborg, Denmark. Ved isolering med HES-mix opnås konstant temperatur og luftfugtighed indendørs, ved skiftende vejrmæssige tilstande udendørs. SCANFLAX Naturisolering – et naturprodukt med høj isoleringsevne og lang holdbarhe hørisolering og isoleringsmåtter fremstillet af plantefibre (hør), . I perioden 1997-20har det været muligt at søge tilskud til projekter til fremme af miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. En ny brancheforening vil skabe mere lige vilkår for producenter af alternative isoleringsprodukter, der føler, at den mere traditionelle .