Støj fra motorvej

Støj fra motorveje generer mere end støj fra byveje. Her kan du se et kort over, hvor meget støj der er, dér hvor du bor. Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Bor man lidt væk fra en motorvej har støjen en tendens til at flyde sammen til en konstant støj, hvor man ikke tydeligt hører hvert enkelt køretøj.

Beboere plaget af støj – men håb om støjafskærmning. Det er dog lykkedes at måle lidt mindre støj omkring statens veje, hvilket i rapporten. Der er opsat støjværn og støjvolde ved flere motorveje.

Generende støj fra trafik og virksomheder kan bekæmpes med støjskærme, og selve huset kan tætnes med lydisolerende vinduer. Jeg vil lige høre folks mening om afstanden til motorvej og dennes indflydelse. Nærum og støj fra motorvej – Side 2indlæg29. Knap hundrede meter fra deres hus ligger motorvej E45.

Støj fra motorvejen: Kommune vil forsøge at hjælpe. Støjhegn ved motorvej og vejtunnel er en effektiv løsning. Støjen fra motorveje skal som hovedregel stoppes tættest muligt på selve vejen for at der sker en reeel . I kan støjdæmpe i en vis grad ved plantning af en blandet landskabsplantning, men en støjmur eller en støjvold er væsentlig mere effektiv. VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR STØJ FRA VEJE.

Støj fra motorvej mere skadelig end bystøj. JA TAK til dæmpning af støj fra motorvejen syd om Odense. Dette er en side for borgere i Odense, som siger JA TAK.

At I oplever en stigende støj fra motorvejen må skyldes andre forhold. Kontakten mellem asfalt og dæk (kraftigste støjkilde på motorvej). Støj fra jernbaner opfattes på en anden måde end støj fra større veje, herunder motorveje. Støjen fra tæt trafikerede veje opfattes som en. De nærmeste naboer til den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro har nu fået dokumentation for, at det er langt mere belastende . Flere naboer har klaget over et højt støjniveau i forbindelse med åbningen af den nye motorvej.

Foreløbigt har Vejdirektoratet modtaget to . Vejdirektoratet måler ikke støjen fra motorvejen, efter at den er åbnet. I stedet har man på forhånd regnet u hvor meget støj der vil komme fra . Meget støj fra motorvej,på den fløj hvor vi boede. Som en lille biting kan jeg nævne, at vi på Myntevej . Vestbjerg udbygning med risiko for motorvejs støj eller i natur område!

Er der nogen af jer der har erfaring med at bo så tæt på en motorvej? Støjkortlægning Kommunen har senest i 20fået kortlagt støj fra vejtrafikken på alle veje. Støj fra alle veje med over 5køretøjer i døgnet i Aalborg og Nørresundby er blevet kortlagt.

Spørgsmål om støj fra motorveje skal afklares hos Vejdirektoratet.