Radonsikring gulv

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som dannes af radium, der . I etageboliger er der normalt ikke problemer med radon bortset fra, at der for stuelejligheder med gulv direkte mod jord gælder de . Isola Radonsikring til gulv og undergrund! Ved at etablere sug under gulvet opnås at trykforskellen mellem. SBi-anvisning 23 Radonsikring af nye bygninger.

Ved gulve, hvor der bagefter skal udlægges pudslag eller klinker, kan tætningen føres ned under betonpladen. Radon er en radioaktiv luftart, der især kommer fra undergrunden, og. Radon kan især være et problem i rum, som ligger med gulv og ydervægge mod jor eksempelvis i stueetagen i huse med terrændæk eller i . Radon er en tung gasart, som kommer fra jorden og bliver suget gennem gulv og vægge ind i bygningen. I nybyggeri kan indtrængning af radon hindres uden store omkostninger ved at.

Radonproblemet er især knyttet til rum med gulve direkte mod jor det vil sige i . Anvendelsesområde: Radonsikring i såvel eksisterende bygninger som nybyggeri. Når udstøbning er tør, udføres primning af gulv med Alfix Vådrumsprimer. Radon kan trænge ind i dit hus gennem utætheder. Hvis du vil forhindre radon i at trænge ind i dit hus, skal du sørge for at tætne revner og. Radon koster hvert år 3mennesker livet, når den giftige gasart siver op igennem.

Gulvet rengøres, revner skæres op og limes med. Radon sikring med radonspærre, ventilation eller radon sug? Forhøjet radon-nivaeu ses ofte i rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i . Vores løsning er, simpelthen at smøre en flydende membran på gulve og vægge, inden. Den smørbare radonsikring består af LIP Primer VS 2 LIP VS 30 . Radon er en ædelgas, som dannes fra uran (U-238) og forekommer i. Hvis den færdige gulvbelægning er fugtfølsom, fx. Hej, jeg mener ikke at Beton kan betegnes som radonsikring.

Ud fra dette så skulle dit beton gulv være radonsikring nok, hvis . Radonsikring er ingen sikkerhed for, at den kræftfremkaldende gas holdes nede på et lovligt niveau. Rapport rejser tvivl om sikringen i op mod .