Lambda værdi isolering

Lambda-værdi, også kaldet varmeledningsevne, er et tal, der udtrykker, hvor godt et materiale isolerer. Jo mindre et materiales lambda-værdi er, desto bedre . Denne værdi angives med det græske bogstav lambda (λ).

Og omvendt: jo lavere λ-værdi, jo bedre isolerer materialet. Termisk isolering er et mål for, hvor let varme overføres gennem et materiale. I beregning af værdien for termisk isolering indgår materialets varmeledningsevne, . Derved opnås en lambda værdi på 032 hvilket er ca.

Hvor anvendes ekspanderet polystyren som isolering? ISOVER har udviklet en ny lav-lambda isoleringsskala, der er tilpasset fremtidens krav til lave U-værdier. Opnå tyndere konstruktioner og større nettoareal. Man arbejder derfor med forskellige værdier. Denne værdi angiver, hvor godt et bestemt materiale leder varme.

Her i tabellen kan du se lambda-værdien for almindelige byggematerialer samt fire forskellige isoleringsmaterialer. Isoleringsmaterialer af cellulose (papirgranulat), perlite. Nedenfor ses forskellige materialers lambda-værdi.

Lambdaværdi er et tal, der udtrykker, hvor godt et materiale isolerer.

Pladerne er egnet til isolering af tag, gulv, hulmur og facade. En stor fordel ved Kooltherm er den høje isoleringsværdi.