Polystyren lambda værdi

Ekspanderet polystyren (EPS), ofte kaldet for Flamingo, fremstilles ud et celleplastmateriale styren,. Derved opnås en lambda værdi på 032 hvilket er ca. Denne værdi angives med det græske bogstav lambda (λ).

EPS med grafit: Består af polystyren, grafit samt. Her i tabellen kan du se lambda-værdien for almindelige byggematerialer samt fire . Nedenfor ses forskellige materialers lambda-værdi. Celleplast, ekspanderet polystyren, EPS, som også går under handelsnavnet flamingo, fremstilles af plasttypen polystyren. Så den omtalte flamingo skal have en Lambda værdi på 1ca. Det betyder også, at hvis du anvender polystyren under dit vindue, så skal du . Varmeledningsevne (typisk værdi eller middelværdi): . Et materiales lambda-værdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i. EPS, som også går under handelsnavnet flamingo . Man skal også regne med tillæg hvis hård isolering (f.eks. polystyren) har så stor vinkeltolerance, at der kan komme . EPS er betegnelsen for ekspanderbart polystyren, det er et rent olieprodukt, som består af kulstof og.

EPS – ekspanderet polystyren – er lukkede luftfyldte celler og består af ca. Den termiske ledningsevne – også kaldet varmeledningsevne eller lambda-værdi .

Ved at blande grafit i expanderet polystyren kan man forbedre isoleringsevnen med procent. Der findes flere isoleringsmaterialer, der er væsentligt bedre en mineraluld og polystyren (flamingo), men de er meget lette og meget . Materialekonstanten kaldes λ ( Lambda ),. W og er en værdi, der siger noget om den mængde energi pr sekun den mængde varme i . Viden om varmeisolering, hvad er lambda-værdi, U-værdier, strukturforskelle i mineralul kuldebroer og hvordan de undgås samt stenuldsegenskaber ved . Høj isoleringsevne; Lav lambda-værdi (varmeledningsevne); Fugtafvisende; Genanvendeligt; Billigere end de fleste materialer.