U værdi for vinduer

Vinduets u-værdi handler om, hvor godt vinduet isolerer? Graden af, hvor godt et vindue isolerer, gøres op i dets U-værdi. Faktisk sker op til af varmetabet i et rum gennem vinduerne.

Det kaldes i fagsprog et varmetab og måles i en U-værdi, der er en fælles betegnelse for det . Danske Vinduer og Døre i Herning producerer Energivinduer og Energidøre med energiglas. Krav til U-værdi af Døre i BRbygningsreglementet fra staten. Energivinduer fra VELFAC med lave U værdier.

Bestil et gratis besøg og få rådgivning og et tilbud på dine nye vinduer. Produkt, Indvendig temperatur, Eref, U-værdi vinduer, U-værdi døre, Energiklasse . Varmetabet gennem vinduet angives med en U-værdi. Jo lavere vinduets U-værdi er, jo mindre er varmetabet. Vinduer med solafskærmende glas (gennemfarvede eller belagte) har en lav g-værdi.

Energidata for de enkelte energimærkede vinduer kan læses under. U-værdierne for de traditionelle dobbeltrudesystemer for ældre vinduer kan nå “ned” på den i Bygningsreglementet målsatte U-værdi . Home Professional_da-DK For professionelle Arkitektforum Beregnere VELUX energiberegner. Find forskellige energiværdier for VELUX produkter.

Det samlede varmetab gennem et vindue sker dels gennem ruden og dels. Tilsammen giver det varmetabet for hele vinduet – den såkaldte U-værdi for . Siden februar 20har alle producenter af vinduer og døre i Danmark skullet. Lav U-værdi og høj E-ref giver tilsammen det bedste energiregnskab.

Derfor er Rationels vinduer og døre designet til at tilføre mest mulig lys og varme til din bolig. Du får dermed et behagligt og sundt indeklima, og samtidig sparer . Varmetabet ved vinduer og døre opgøres i U-værdi og er udtryk for energi, der passerer gennem maf en bygningsdel pr. Beregninger af U-værdier for vindue (TGI spacer).

U værdi, de bedst isolerende energiruder. Lags termoruder med Råglas bruges typisk i badeværelses vinduer. KRONE ViNduER løfter nu sløret for en super energibesparende nyhed.