Trappetrin højde og dybde

En trappe er en samling af trin, der fører op eller ne hvor det er upraktisk med en. Ved at fastsætte maksimum højde og minimum dybde, defineres en . Hvert trin defineres ved at bestå af en grun som er trinnets dybde,.

Hvad er den typiske hældning på en trappe? Du bør overholder trappereglen, som siger x højden af et trin + dybden af et trin . Der findes en regel mht ‘dybden’ iforhold til ‘højden’ – jeg prøver at. En indvendig trappe er bindeleddet mellem to eller flere etager inde i. Dybden og højden på dine trappetrin har store indflydelse på trappens. For de fleste trapper er den mest optimale trinhøjde omkring 12-cm . For at opnå en behagelig gang på en trappe, skal den konstrueres under hensyn til bestemte mål for højde og dybde på trappens trappetrin.

Skal mure en trappe i gasbeton ned til min kælder. Det øverste trin en trinhøjde ned fra eksisterende repos. Byg en gør det selv trappe af betontrappetrin eller belægningssten.

Når der laves en trappe, skal man tænke over højden af trappetrin i forhold til dybden af . Når du vil støbe en ny trappe bør du tage højde for størrelsen på trappens trin. Generelt set bør dybden og højden af trappens trin afhænge af hinanden så .

Dette giver også en rimelig brugbar trappe, men kun som nødløsning. Udgangspunktet er en artikel ”Den perfekte trappe” i ”Gør Det Selv”-bladet nr. S = stigning (lodret afstand mellem trin).

Fri bredde af trappe mellem håndlister mindst m, BR 3. Højst m højdeforskel for hvert trappeløb, SBi-anv. At lave en trappe kan forekomme kompliceret, men det kan gøres med lidt. En gylden regel: Den ideelle trappe opnås, når x trinhøjde + trindybde = cm. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end m, skal desuden forsynes. Billedet viser en trappe, og illustrerer bestemmelsens krav til . Der findes masser af sider på nettet (f.eks. ), som beskriver hvordan . Trapperne leveres i højde efter mål, øvrige mål på trapperne ligger fast.

Flere af vores indendørs trin er lydisoleret, og de kan eventuelt have en rustfri forkantliste. Vores eksperter sørger for, at trappen har de rette højde og dybde . På trapper skal der være en frihøjde på meter fra hvert trappetrin til loftet. Afstanden mellem to trin findes ved formlen (x trinets højde) + trinets dybde = 63 . Næste trin sættes, så forkanten af dette hviler på bagkanten af forrige trin. Trappeformel: trindybde + x højde = cm er et godt udgangspunkt for . Trindybden er det enkelte trins største dybde mellem trinforkant og stødtrin . Passer bedst til en etagehøjde på 215-2cm. Bruges trappen til en størere højde bliver den stejl.

Beslutningen er taget – nu skal der bygges eller bestilles en ny trappe. Den skal selvfølgelig være rar at gå på, det har noget med trinenes højde og dybde at .