Pur isolering brand

Fire typer isolering blev brandtestet i forskellige opsætninger: EPS (polystyren), papiruld og træfiber, PUR (polyuretan) og fenolbaseret . Isolering med skum øger risikoen for brand. Skummateriale skal være et nyt alternativ til sten- eller glasul mener Erhvervs- og Byggestyrelsen . PUR er brændbart, og har næsten samme energiindhold som. PUR-isolering kan forbedre bygningers energieffektivitet og reducere CO2-udledningen.

Læs mere om mulighederne med isolering med PUR-skum her. Recticel isolering er fremstillet af brandhæmmende skum, i daglig tale kaldet PUR eller PIR.

PUR er en forkortelse af Polyurethan og PIR er en forkortelse af . PUR-isolering omfatter en gruppe isoleringsmaterialer,. Brandhæmmet celluloseisolering (papirisolering) og brandhæmmet. XPS) har ifølge rapporterne bedre brandtekniske egenskaber end polyurethan (PUR) i . Fordele: Er særdeles brandhæmmende – bedste Brandklase: A. Resol-skim er et nyt materiale, der isolerer endnu bedre end PUR og PIR. Reaktioner vid brand för isoleringsprodukter i enlighet med europeisk standard.

Kingspan Therma PIR-isolering er en højkvalitets isoleringsplade i hårdt skum. Vedvarende termisk udbytte; Meget gode brandhæmmende egenskaber; Ideel . Her er det vigtigt at brandbeskytte isoleringen med gips, således. Polyisocyanurat (PIR) og Polyurethan (PUR) isolering. Selv om sandwichelement er med celleplastisolering er godkendt til industribygninger i flere europæi-. PIR är ett isoleringsmaterial som gör det möjligt att bygga tunnare väggar och tak – eller att.

PIR och PUR är tillverkade av samma grundläggande råmaterial, finns ett. Den kemiska strukturen har brandhämmande egenskaperna. Nye materialer isolerer bedre og fylder samtidig mindre. Et andet eksempel er isoleringsmaterialerne PUR og PIR.

Speciel klæbermasse; Pir isolering lambda værdi 2 med patenteret udformning,. Brandgodkendelse af briiso klik her Dansk Brandteknisk Institut. PUR), urethan eller polyisocyanurat (PIR) skum.