Polystyren isolering terrændæk

Anvender du polystyren som kapillarbrydende lag ovenpå jorden, . Uarmerede plader undgås ved terrændæk på grund af tæthedskrav (Radon). Betonpladen fungerer som svømmende plade på underlag af polystyren isolering .

Et stabilt og varmeisolerende terrændæk til dit nye hus giver et godt. Som isolering under betongulvet og imellem sokkelelementerne benyttes Jackopor (EPS). Jackon produktsortiment indeholder alt fra isolerende polystyrenplader til brug ved terrændæk, vægge. Jackon XPS benyttes som terrændæk og frostisolering. Terrændæk er en gulvkonstruktion, der opbygges direkte på jordbunden,.

Isoleringen skal udlægges i forbandt og i et lag i den ønskede tykkelse. Isolering af 2mm komprimerede letklinker. Sundolitt Sisolering til tag, væg, gulv og terrændæk for tungt erhverv. Sundolitt Splader er fremstillet af ekspanderet polystyren – EPS Sundolitt Si .