Hvad er isolation

Søgning på “isolation” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Men man kan isolere sig, og derved aktivt søge at blive alene, evt.

Derudover kan man ende i isolation hos politiet . Isolation handler blot om, at du kan smitte andre patienter eller. Dommeren kan efter krav fra anklagemyndigheden beslutte, at en fængslet skal være isoleret under . Isolation Synonymer: Adskillelse, Adskilthe Ensomhe Aloneness, Dissociation, Detachement, Adskillelse, Forvisning, Afsondrethe Isolering, Binding, .

Isolation af arrestanter har været kendt i dansk strafferetspleje i mere end 1år. Frem til 19foregik så at sige al varetægtsfængsling ved at fangen sad i . En række lande isolerer fanger, der er mistænkt for deltagelse i terrorisme af hensyn til statens sikkerhed. Hvis dommeren bestemmer, at du skal i varetægtsfængsel, skal han samtidig tage stilling til, om du skal sidde isoleret, eller om du kan være .

Som første stop efter løsrevethed finder vi isolation, og den frembyder en reel fare. Nå ja, man må ikke være egoistisk, og man skal tænke på, hvad det ville gøre ved dem, man efterlader. Indsatte i landets fængsler kan lovligt isoleres på ubestemt ti selv om loven. Hvad er det for et land vi lever i i P1-morgen hørte jeg lige, at 54 . Access Point Isolation på en Linksys router er en sikkerhedsfunktion, der kan forhindre hackere og uautoriserede brugere i at få adgang enheder forbundet til dit . Jeg har selv været sådan: De skal i hvert fald kunne dansk, og kunne det ene og det andet, men efterhånden synes jeg – også i forhold til hvad man hører ude i . Isolation af frihedsberøvede kan have alvorlige skadevirkninger. Det har en række eksperter og menneskeretlige instanser slået fast.

Det er svært at svare på, hvad der udløser den selvvalgte isolation. Mobning, dårlige karakterer i skolen eller et højt forventningspres fra . Isolation og skolevægring er en problematik, Basen i stigende grad støder på blandt. Hvad kan være årsagen til skolevægring og isolation?

Resumé: Isolation påfører den frihedsberøvede en stor, ekstra belastning. Flere og flere bandemedlemmer og negativt stærke fanger afsoner i isolation – som . Retningslinier for færden, hygiejne og isolation af cystisk fibrose patienter på.