Vægt træ m3

Tænk dig et stykke træ – det er et stykke bøgebrænde. Du tager det op i din hånd og mærker at det er tungt. Indeholder information om alt mellem himmel og jord.

Træ måles både i kubikmeter, skovrummeter, stablet rummeter og kasserummeter. Vægtfylde for de mest almindelige brænde arter. Træ til brænde har forskellig brændværdi eller massefylde afhængig af, hvor hårdt træet er og hvor langsomt.

Massefylden er angivet i kg pr m(helt tørt træ).

Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder altid rent. Altså hvad er vægten frisk inc vand og det hele. Overalt i verden er træ en vigtig energikilde, fordi det er en fornybar ressource. Når træet tørrer, svinder det i rumfang, og samtidig falder vægten. En kubikmeter fast masse er en tænkt kasse på x x meter fyldt med træ uden luft.

Vægten vil for træ i meters længde reduceres med ca.