Varmetab vinduer

Beregn selv varmetabet gennem dine egne vinduer. Har du et hus med vinduer fra før 19og du vil optimere dem rent energimæssigt, er bedste løsning. Energi-, kondens- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 19af thomas.

Gode standardvinduesløsninger for energirenoverede 70’er-vinduer har under 20-kWh varmetab pr. Rigtigt effektive vinduer til montering i eksisterende . Vinduerne betyder meget for huset varmetab, så der stilles ret strenge krav til varmeisolering og energibalance. Der er store besparelser at hente med energirigtige vinduer.

Faktisk sker op til af varmetabet i et rum gennem vinduerne. Du kan læse mere om kravene til dine vinduer lige her. Logikken er, at er der store varmetab mange steder i huset, så hjælper det ikke meget, at det kun er . Ud over at opfylde energirammen, må det dimensionerende varmetab, eksklusive tabet gennem vinduer og døre, ikke overskride følgende grænseværdier pr. En bygnings varmetab foregår gennem klimaskærmen.

Her har et vindue større varmetab end en ydervæg.