Udendørs matematik

Her kan du finde ideer til matematik i uderummet, der tager udgangspunkt i kroppen. Københavns Kommune, Kontoret for Bæredygtig udvikling, har udviklet et materiale til udendørs undervisning i matematik – med indendørs instruktion på PC . Det kombinerer de to ting, som eleverne godt kan lide, nemlig at se noget på storskærm og .

Er i gang med at lede efter matematik, der kan laves udendørs. Faldt over denne side med masser af idéer, opgaver og finde beskrivelser med .

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet. Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste . Få masser af idéer til matematik i udeskole, og giv eleverne mulighed for at arbejde. Idéer til alle fags udendørs undervisning. Oversigt Sådan gør du Læringsmål Her er en aktivitet, hvor det bl. Matematikforløbet foregår som de øvrige aktiviteter i Hasle Bakker udendørs.

Forbered eleverne på, at de skal arbejde med matematik udendørs – og at de skal have tøj og sko . Et tumlemiljø kan laves såvel indendørs som udendørs. Der etableres en ”golfbane” på et stort areal udendørs (græsplæne eller andet).

Udendørs matematik består af skærmvisning på netadressen kortlink. Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots. Her finder du idéer til, hvordan arbejdet med bevægelse kan foregå i . Udendørs matematik for indskoling, mellemtrin og udskoling. Udeskolen – et program til udendørs matematikundervisning i indskolingen (grundskolen). Elevdelta matematik matematikopgaver i alle afskygninger KL.

Udendørs matematik udendørs mat-aktiviteter KL. Vi bruger kroppen som redskab til udendørs matematik sohoppe, hinke, måle, tegne, . Anne vil gerne have flere aktiviteter i skolen, som for eksempel udendørs matematik. De fleste dage starter me at alle elever læser i – min.

Mange af opgaverne i dette afsnit skal l løse udendørs på et stort græsområde fx skolens fodboldbane. Når I løser opgaverne, er det en fordel at arbejde .