U værdi termoruder

Selvom de traditionelle termoruder isolerer bedre end ruder med kun et enkelt lag. De bedste af disse kan nå helt ned på en U-værdi på ca. Få besvaret spørgsmål om termoruder, energiruder, energiglas, u værdi, lovkrav.

U værdi, de bedst isolerende energiruder. Her holder man meget på varmen samtidig med ruden lukker mindre solenergi ind. Det er ikke kun et spørgsmål om ”lavenergiruder” eller ej, men også om hele vinduets evne til at isolere. Isoleringsevnen beskrives med betegnelsen U-værdi, .

Hvad dækker begreberne lavemissionsbelægning, termorude, energiglas og energiruder over. Filosofien bag termoruden har været ønsket om at. Super-lavenergiruder har en U-værdi på og er de bedste på markedet.

Faktisk gælder den tidligere angivne U-værdi for termoruder ”først” 15cm inde på . Falder en termorudes isoleringsværdi når den punkterer, eller er det kun et visuelt. Ved en A-energi termorude vil den være grader. Min kone er meget skeptisk over for punkterede termoruder. En tilsvarende rude fyldt med luft (istedet for argon) har en U-værdi på .

Få professionel installation og udskiftning af både energiruder og termoruder. En normal termorude har en U-værdi på hvor en energirude med varmekant . De fleste vinduer fra 1960’erne og senere har termoruder eller energiruder – altså rude med eller 3. Nyere, 2-lags energiruder har typisk U-værdi under 3. I gamle vinduer med et lag glas eller gamle termoruder kan varmetabet fra vinduerne udgøre op mod halvdelen af. Glarmester Kai Nielson går ind for Energi A termoruder og bevaring af gamle rammer og karme når det er muligt. Gammeldags almindelige lags termoruder havde en U-værdi på 0. I dag leverer vi kun A-mærkede lavenergi-termoruder med varmkant, hvor U-værdien er .