Trykimprægneret træ indenfor

Du kan desuden købe DK-mærket trykimprægneret træ. DK-mærket angiver, at træet er behandlet i Danmark, hvor man stiller skrappere . Imprægneret træ udgør en store trussel mod helbredet.

Den største trussel er for det omgivende miljø, fordi tungmetaller fra imprægneringen . Bør man anvende imprægneret træ, eller er træ af thuja, lærk og douglas. Inden man går i gang med sit projekt bør man overveje om man kan . Men det er sikkert for at få det til at holde længere.

Du kan bruge linolie i stedet – og det kan du give alle . At-vejledningen omhandler ikke andre former for imprægneret træ. Den chromforbindelse, der bruges i trykimprægneret træ, anses for at kunne give arvelige . I dag bliver der brugt mindre miljøbelastende kemi til at fremstille trykimprægneret træ end for blot få år siden. Trykimprægnering foregår ve at træ placeres i tryktanke. Luften pumpes ud så der dannes vakuum og imprægneringsvæsken, som indeholder træbeskyttende . Trykimprægnering skaber miljøproblemer – også i din egen have – skader vores. Siden 1960’erne er trykimprægneret træ blevet anvendt ukritisk i byggeriet.

NEJ, i Danmark imprægneres der alene med midler, der er miljøgodkendt af Miljøstyrelsen. I vores nordiske nabolande, hvorfra vi også får imprægneret træ, . Nyttig viden om valg, anvendelse og behandling af trykimprægneret træ.