Termoruder u værdi

Selvom de traditionelle termoruder isolerer bedre end ruder med kun et enkelt lag. De bedste af disse kan nå helt ned på en U-værdi på ca. Få besvaret spørgsmål om termoruder, energiruder, energiglas, u værdi, lovkrav.

U værdi, de bedst isolerende energiruder. Her holder man meget på varmen samtidig med ruden lukker mindre solenergi ind. Det er ikke kun et spørgsmål om ”lavenergiruder” eller ej, men også om hele vinduets evne til at isolere.

Isoleringsevnen beskrives med betegnelsen U-værdi, . Hvad dækker begreberne lavemissionsbelægning, termorude, energiglas og energiruder over. Filosofien bag termoruden har været ønsket om at. Super-lavenergiruder har en U-værdi på og er de bedste på markedet.