Støjmåling db

Vedvarende støjbelastning over dB(A) indebærer risiko for høreskader. Den individuelle følsomhed for støj varierer dog me-get. B – ellers prøv at kigge i brugsanvisningen til din opvaskemaskine eller.

Herfra skal vi videre med afsnittet om støj og øret. Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Der findes vejledende eller bindende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af . Her får du råd til, hvordan I måler støj og løser støjproblemer.

Almindelig samtale foregår ved 55-dB(A), og den øvrige støj skal være 10 . Støj kan defineres som al ly der irriterer, forstyrrer eller skader. Din øregang ender i det, der kaldes øresneglen. Tre apps kan forvandle din smartphone til en tid-, støj- og rystelsesmåler. Der er ofte mere trafik og mere støj i myldretiden, lastbiler støjer mere end personbiler og på lidt større afstand fra vejen kan vindretningen have . Eksempel: Hvis dB fordobles, svarer det til dB. MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER.

Afvigelser : LAeq (tomgang) σ = dB o u tlie r o u tlie rs σ = dB o u tlie.