Støjdæmpende vinduer

På disse sider kan du finde informationer om hvad der teknisk set kan gøres for at reducere støjen med støjdæmpende vinduer. Bor du tæt på en motorvej eller lige op ad en togbane, kan du mindske lydgenerne i din bolig ved at sætte lyddæmpende glas i vinduerne. Hør forskellen på vejstøj i en stue uden lydisolerende vinduer og med lydisolerede vinduer. Støj kan afhjælpes ved brug af lydisolerende termoruder, som er udviklet specielt til lyd- og støjdæmpende formål.

Vores lydisolerede vinduer halverer støjniveauet og har et flot finish. De støjdæmpende ruder vi anvender kan halvere støjniveauet, for en forholdsvis lille . Med støjdæmpende glas kan du reducere støjniveauet indendøre. Hvad ville det mon koste at udstyre de støjplagede metro-naboer med støjdæmpende forsatsvinduer som alternativ til genhusning gennem . Alu Designs forsatsvinduer dæmper bedre end nye vinduer, selv med lyd-energiruder. Billige støjdæmpende vinduer giver effektiv støjreduktion.

Du kan reducere lydgener i hjem og på kontoret med tykke glasvinduer og laminerede glasruder. Undgå de værste lydgener i dit hjem med støjreducerende glasvinduer. Kraftigere vinduer giver mindre støj i dit . Overvejer du lyddæmpende vinduer, er det en god idé at få dig en snak med. Interglas producerer og leverer også glas der falder uden for garantibestemmelserne, fordi der gennem tiden er produceret mange vinduer som ikke overholder .

Frederiksberg Vinduet har den rette løsning, når det kommer til støjdæmpning i dit hjem. Kontakt os i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig. Valget af glas træffes ud fra forskellige behov. Over million danskere generes af trafikstøj i boligen.

Med støjdæmpende ruder fra LE Glas kan udefra kommende støj. Lden dB med lukkede vinduer og åbne ventiler. En bygningsfacade med vinduer, der har to lag glas, vil normalt have en.

En sådan facade vil have en væsentlig mindre støjdæmpning, når vinduerne er åbne! Der er stor forskel på, hvor godt vinduer beskytter mod støj. Der findes særligt udviklede lydisolerende vinduer.

Hos Total Døre Vinduer har vi fokus på glasmarkedet. Vores ruder kan kombineres så de skærmer mod solen samtidig me at de også er støjdæmpende, . Dannebrogsvinduer er et populært valg – især til ejendomme af lidt ældre dato – fordi de er med til at bevare husets oprindelige udtryk. I vinduer kan støjdæmpning foregå ved at kombinere forskellige glastyper og øge dybden af rudens afstandsprofil – eller ved at brug forsatsrammer. Her kan du se alle vores vinduer og døre.

Vores lavenergi vinduer og lavenergi døre samt støjdæmpende vinduer og døre laves . Hvis man som en slags partner vil være med til at betale for mindre støjende asfalt, støjdæmpende vinduer eller facadekan det måske øge . Som støjdæmpning samtidig med ventilation er Hansen 3G elementer helt . Den mest effektive løsning er en forsatsramme med støjdæmpende energirude. Her bevarer man samtidig de fine, gamle vinduer i ældre bygninger.