Stilladsuddannelse

AMU-Vest er landets største udbyder af uddannelse inden for stilladsmontage af enhver art. Vore uddannelsesaktiviteter er landsdækkende . Som stilladsopstiller er du med til at opstille, montere og nedtage stilladser.

Med den årige stilladsuddannelse kan du opstille alle stilladstyper. Håndtering af stilladsmateriel kræver ofte brug af tekniske. Stilladssektionen har selv og i samarbejde med andre udarbejdet en række kurser målrettet til branchen.

Arbejdet på stilladser stiller krav til sikkerheden.

Med et stilladskursus fra AMU Nordjylland får du viden om, hvordan du kan færdes sikkerhedsmæssigt korrekt . Samtidig skal alle nye stilladsarbejdere efter maksimalt tre måneders arbejde i branchen have tilbudt den toårige stilladsuddannelse. Der er udarbejdet et forslag til individuel kompetencevurdering til anvendelse til indplacering på stilladsuddannelsen, der består af uddannelsespakker. Ud- dannelsen er i den grad landsdækkende, og siden vi . Det gælder også ansatte, der er i gang med en lærlingeuddannelse eller den 2-årige stilladsuddannelse. Udlærte murere og struktører, som har påbegyndt . Deltag på dette AMU kursus og lær at medvirke ved opstilling og nedtagning af industristilladser kombineret med rør og kobling.

Ibrugtagningsskiltet skal ændres og opdateres løbende i takt med eventuelle ændringer af stilladset. For kollegerne på den 2-årige stilladsuddannelse, som får løn under uddannelse, har det betydet at tilskuddet til arbejdsgiveren fra vores .

Håb om stilladsuddannelse til udlændinge. Stilladsarbejdere havde onsdag foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget for at diskutere EU-regler . To connect with årige stilladsuddannelse, join Facebook today. Skolen udarbejder en årlige evaluering af de gennemførte stilladsuddannelser. Evalueringen fremsendes til Entreprenørbranchens Fællesudvalg . High:five – pressemeddelelse Stilladskursus for afsonere i Horserød Statsfængsel. Et samarbejde mellem FA Stillads, High:five . Systemstillads er et certifikat kursus der giver adgang til en række overbygninger i AMU regi eller den 2-årige stilladsuddannelse.

Han var i lære og havde ikke fået den lovpligtige stilladsuddannelse, der kræves ved opstilling og nedtagning af stillads over tre meters højde. Landsmødet opfordrer arbejdsgivere, myndigheder og skoler til at tage kravet om stilladsuddannelse meget seriøst. Vi håber at de ansvarlige i Arbejdstilsynet vil prioritere disse opgaver, så polske håndværkere, uden stilladsuddannelse, ikke skal tvinges til at . Med hensyn til stilladsuddannelse så er lovkravet i Danmark ugers grunduddannelse.

Det sørger vi for at alle får – danskere,tyskere, polakker, . Der er for tiden ingen planlagte kurser inden for dette område. Kontakt skolen på telefon for nærmere information.