Såtidspunkt hvede

Undgå majs som forfrugt for hvede, da risikoen for fusariumangreb. Anden og flere års hvede sås til sidst, for at reducere risikoen for angreb af fodsyge. Så første års hvede og marker uden særlige ukrudts- problemer først.

Tidlig såning øger fremspiringen af ukrudt og ikke mindst græ-. Vær opmærksom på nedenstående når du vælger såtidspunkt for vinterhvede. Selvom angreb af havrerødsot var usædvanligt kraftige, kan du godt så tidligt i . Nu i denne her ti er det jo sjovt at høre hvad andre høster, så man kan sammenligne med sig selv.

Men hvorfor er det lige at vi altid runder op, . I visse af forsøgene med tidligt sået hvede er der ifølge Ole Schou opnået merudbytter på tidligt sået. Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots. På Aarhus Universitet fandt man tilsvarende ved at fremrykke såtidspunkt af hvede til 23. I visse situationer kan dyrkning af flere års hvede eller endog ensidig.

Såtid Efter en god forfrugt (raps, ærter, havre, kartofler etc.) bør vinterhvede sås første . Dyrkningen af forskellige typer korn i Danmark, bl. Vinterhvedes foretrukne såtid er mellem 15. Start tidlig såning af hvede efter gode forfrugter som.

Anden og flere års hvede sås til sidst for at reducere risikoen for angreb af fodsyge . Hvede er den afgrøde, der giver den højeste risiko for. Flere steder må både vinterbyg- og hvedemarker lade livet. Gerne nogen hjemmesider hvor man kan købe hvede til at så ud og gerne til nogen hjemmesider hvor man kan få noget mere viden omkring . Sidst i september Hvede efter frøgræs og hvede med store gold . Thomsen, seniorforsker, Institut for Agroøkologi, AU-Foulum, Aarhus Universitet Forsøg med . Hvede er et godt valg som dæksæd for engrapgræs. Udsædsmængden i hvede kan reduceres med ca.

AKTUELT INDEN VÆKSTSÆSONEN Tidligt sået hvede, kraftige rapsmarker…. For at opnå en tilfredsstillende bagekvalitet i hvede er det nødvendigt med et vist indhold af gluten. Det er svært at styre dyrkningsteknik og gødskning således, at der.

ORGSEED-projektet med hensyn til såtidspunkt, smitteniveau m. Sorten besidder resistens mod gulrust samt lav modtage- lighed af de øvrige bladsygdomme. Såningen af hvede har de senere år forrykket sig til til at foregå tidligere og tidligere. Data er inddelt efter såtidspunkt, og det ses, at der overvejende har været svage angreb af havrerødsot. Såtidspunkt Vinterbyg Vinterhvede Vinterrug Triticale 5. Tabel 3: Udbytter og merudbytter for placering af gødning til hvede ved såning . Overvintring: Overbevisende vinterfasthed.

Kraftigt voksende i efteråret og tidligt igang i foråret. Bør derfor ikke sås for tidligt på udsatte arealer.