Sten og grus avedøre holme

Lokal indvinding og kort transportvej er en hjørnesten i råstofforsyningen. Hos NCC lægger vi vægt på at være tæt på vores kunder – hele vejen.

Råstoffer – grus, råstoffer, sten, afspærringer, agrofalt, asfalt, asfaltarbejde, asfaltfabrikker, brobyggeri, densiphalt, fejning – firmaer, adresser, telefonnumre. Trailer sten, 20aksel 25aksler. Granitkantsten, lige og buede, 20Kr.

Vi leverer marmor, Kalksten, ølandssten, sandsten, granit, basalt, gabbro, lava, skifer, kvarsit, minera og fylitt sten. Kæmpe udsalg, se hvor meget du sparer hos Grus Direkte. Levering af grus og stenmaterialer, alle kranopgaver udføres,. Tulstrup Sten Grus har også grusgrave i Landerslev, Kyndby, Ølsted og St. Hans erfaringer fra NCC og Unicon bringer både knowhow og styrke med . Råhavnen, der er beliggende øst for Avedøre Holme ud til Kalvebo- derne, blev.

Kystlinien gik 1½-km længere ud end før Avedøre Holme blev inddæmmet. Selv om bønderne ikke havde været stavnsbundne her i Avedøre, blev de gårde, der. Det sidste stykke helt ud til Avedøre Holme kom senere.

Sprogø, dæmningen ved Avedøre Holme og halvøen syd for Kastrup Havn. Et rekreativt område ved Råhavnen på Avedøre Holme fortoner sig nu i. Havefliser, cement, natursten herunder marmor og granit, betonbrokker og betontagsten. AV Miljø på Avedøre Holme afhængig af forureningsgrad.

Opmåling af dybdeforhold i området ud for Avedøre Holme. SAN mellem, velsorteret (intet grus og ingen skaller).