Såmængde hybridrug

Udsædsberegneren er tænkt som et redskab til at beregne udsædsmængden for hybridrug, og som en hjælp når såmaskinen skal indstilles. Det er uhyre vigtigt at der anvendes den helt rigtige udsædsmængde i relation til såtidspunkt, . Etablering Hybridrug kan dyrkes på de fleste jordtyper.

Det anbefales dog ikke at dyrke hybridrug på vandlidende arealer. Udsædsmængde for hybridrug kan ses i nyhedsbrev nr. Husk at tillægge ekstra planter for lokale forhold.

Vælg en pollenplus-sort, hvis du dyrker hybridrug.

Lav udsædsmængde giver et standfast strå og reducerer dermed risiko for . KWS anbefaler at etablere hybridrug når jordtemperaturen er under 15oC. Via dyrkningsteknikken (udsædsmængde og kvælstofstrategi) kan . Det er særligt væsentligt at anvende den rette udsædsmængde i hybridrug, da udsæden er dyr. Desuden har vi i dette forsøg set tendens til, . Såtid og udsædsmængde Sort: Petkus II (population) Statens Planteavlsforsøg,.

Meget tidlig såning af hybridrug Landsforsøgene , gns. Sorter af hybridrug giver normalt et (omkring procent) højere udbytte end populationsrug og. Via dyrkningsteknikken (udsædsmængde og kvælstofstrategi) . KWS Bono er en robust hybridrug, der er velegnet på alle jordtyper. Udsædsmængde I det følgende giver vi for hver vintersædsart et bud.

Hybridrug sælges i units (hvor unit er mill kerner) – typisk er der 12 . Hybridrug Evolo (2009-10), Palazzo (2011-12) 142. Med Rug er retro har vi fået fokus på korrekt dyrkning af hybridrug,. Kraftig buskning, lav udsædsmængde Lavt vernaliseringsbehov Ofte god vinterfasthed. Korrekt udsædsmængde Udsædsmængde ved traditionel dyrkning . Tidlig såning og lav udsædsmængde fik Kim til at give kg svovlsur. Hybridrug giver et stabilt udbytte, højere end 2. Afgrøderne er foderhvede, hybridrug, vinterraps, spinat, hvidkløver, engrapgræs og rødsvingel . Vinterbyg side 8-Rug, hybridrug og triticale side.

LS vekselvirkning mellem sådybde og udsædsmængde ns. Mit KWS mobile wird das Smartphone zu einem praktischen Werkzeug für Landwirte. Die KWS SAAT AG begleitet den Landwirt vom Zeitpunkt der Sortenwahl . Det gælder såtidspunkt, såteknik, udsædsmængde, omsåning ect.

Såti såmængde og kvælstofgødskning i forskellige sorter af vinterhvede. Uanset om der dyrkes almindelig eller hybridrug bor man stile efter at etablere .