Sikkerhedstrappe

En sikkerhedstrappe er en trappe i selvstændigt trapperum, hvortil der kun er adgang fra det fri og fra luftsluse. Dør mellem trapperum og luftsluse skal være . Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser. Udformning af sikkerhedstrappe og luftsluse.

En sikkerhedstrappe er en flugtvejstrappe, hvortil risikoen for røg- og. Sikkerhedstrapper er placeret i en selvstændig brandsektion, hvortil .

I Danmark bygger vi mere og mere i højden. Dette udløser blandt andet et brandmæssigt krav om sikkerhedstrapper. Sikkerhedstrapper kan udføres traditionelt . For første gang i Danmark bygges et højhus, hvor sikkerhedstrapperne ikke står i facaden.

Princippet kan få stor betydning for friheden til at . Sikkerhedstrappen og brandmandselevatorer bør begge have adgang til . Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Sikkerheds trappe gelænder startstykke, 1. Sikkerheds trappe gelænder mellemstykke, 2.

Trin og vanger i strengpressede aluminiumprofiler. Står stabilt takket være trykafstivning og skridsikre stigesko. Det er en sikkerhedstrappe, der skal sikre, at der ikke sker brand- eller røgspredning fra bygningen ind i trapperummet.

Brandredningsarealer kan undlades, såfremt hver brandcelle har adgang til sikkerhedstrappe. Brandredningsarealer skal anlægges med nærmeste kant . Anvendelse af sikkerhedstrappe i op til meter er desuden i. N, vil der således ikke være noget til hindre for at anvende sikkerhedstrapper i bygnin-ger. En egentlig sikkerhedstrappe er altid placeret i et selvstændigt brandsikret trapperum.

Her der det ikke nok med en brandhæmmende trappe. Erhverv + forsamlingslokaler, hjørnetårne og tribune D. Carlsberg Byen, København, byggefelt op til 120 . Sikkerhedstrapper er placeres i en selvstændig brandsektion, hvortil adgang sker fra det fri eller via en luftsluse, og hvor der ud over håndliste på trappens .