Puds på isolering

Med REDArt Facadesystem får du en komplet løsning: En smuk pudset facade og samtidig effektiv isolering og en robust klimaskærm. Weber facadesystem Serpomin består af fiberar- meret mineralsk puds, der armeres med glasfi- bernet. Mineralulden fås i tykkelser fra 20-3mm.

Webers fem facadesystemer til isolering af mur har alle den tidløse og pudsede overflade til fælles. Den pudsede facades unikke egenskaber og æstetiske . Mørtler til opmuring, pudsning og tyndpudsning. Pak dit hus ind i mineralul og dæk det så med armeret puds i den ønskede farve.

Skalflex Facadeisoleringssystem består af hårde mineraluldsplader, der limes og dybles udvendig på facaden og derefter pudses med den fleksible Skaltherm . Opnå stor energibesparelse med Facadeisolering og facadepuds. Fordelene ved at (efter)isolere udefra er mange og tydelige: Du får en helt ny, pudset facade samtidig med at du får elimineret alle kuldebroer og utætheder, og . Indledningsbilledet viser en revne ved et vindueshjørne i pudslaget på en udvendig facadeisolering. Revnen er opstået, fordi der ikke i hjørnet var indlagt det . Lamelisolering anbefales især til vægge hvor der kræves meget isolering.

Pudsede facader kan også anvendes sammen med en trækonstruktion.