Politivedtægten støj

Oversigt over love og regler, der regulerer støj. Støj fra virksomheder og lignende – miljøbeskyttelsesloven. Støj fra naboen kan ikke helt undgås, men med gensidig hensyntagen kan I undgå problemer.

I de fleste situationer skal man henvende sig til kommunen, når man er generet af støj. Nedenfor er en oversigt over de mest almindelige former for støj og en . Der findes ingen præcise regler for støj i haven. Det er en af gråzonerne,” fortæller sekretariatschef hos Parcelhusejernes Landsforening, Jørn . Samtidig erstatter den også den strafsanktionerende regulering, som hidtil har været i politivedtægterne. Støj fra naboer, under- eller overboer kan være en daglig gene. Læs her, hvad du kan gøre for at mindske støjproblemerne, og hvordan du selv . Mange af de aktiviteter, der foregår i byen, kan give anledning til støjforurening.

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener. Et lille uddrag fra §i politivedtægten for København. I visse sager om væsentlige lugt-, støj- eller støvgener kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen. Støj og brændeovnslugt fra naboen: Hvis du er generet af . Støj opleves langt mindre generende, hvis man kender årsag og tidsrum, hvor den vil forekomme. Det nærmeste vi kommer det er politivedtægten, men den giver stort set kun adgang til at gribe in hvis der larmes udendørs eller for åbne . Støj er enhver form for uønskede lyde, uanset om de kommer.

Gennem politivedtægten kan det forbydes at afspille musik i. I tvivlsspørgsmål vil man blive henvist til den rigtige myndighe fx til politiet, der administrerer politivedtægten, fx støj fra naboer og fra køretøjer . Lejeren er ansvarlig for at festen forløber på en sådan måde, at musik og støj ikke virker generende for de omkringboende, og at politivedtægten overholdes. Det fremgår også at politivedtægten ikke kan bruges til meget, det den . Mange mennesker er udsat for støjgener fra for eksempel naboer, en vej, en jernbane, en skydebane eller en fabrik. Støjende naboer hører mig bekendt under politivedtægten, dvs det er dem som man . I politivedtægterne kan der optages bestemmelse om, at hunde på de i stk. På denne side kan du læse om, hvad der betegnes som støj, og hvordan støj håndteres af myndigheder og virksomheder. Fortov og vej uden for egen grund skal renholdes (fejes) jvf.

Unødig støj, der kan genere de omkringboende, skal undgås. I forbindelse med fest skal du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj. Husk at støj, i henhold til politivedtægten, ikke må ske for åbne vinduer – dette gælder . Hvis du er generet af støj fra naboen, prøv da først at henvende dig til naboen. Hvis dette ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du kontakte os . Tag hensyn til dine naboer ved brug af radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter, private radiosender, .