Mørtel til fuger

Dels er det uskønt, og forringer husets værdi, dels giver manglende fuger risiko for frostskader, varmetab og insektangreb. Sådan vælges den perfekte mørtel til den valgte mursten. Man skal bare ikke benytte en træ- pind til at presse og glatte fugen.

Til opmuring anvendes kalkcementmørtel, hyppigt kaldet KC-mørtel. KC-mørtel fremstilles normalt ud fra kalktilpasset vådmørtel ved blanding af cement, således . Jeg skal til at fuge om et par steder på facaden af mit gamle røde murstenshus. Det har jeg ikke prøvet før, så hvordan gør jeg, helt basalt?

Hej med jer Jeg kunne godt tænke mig at kradse lidt fuger ud på min murstensfacade og så reppe dem lidt igen. Her kan du høre hvordan man blander mørtel fx i forbindelse med fugning (mindre områder) af et. Reparation af gamle mørtel fuger i murværk, hvad enten det er inde eller udendørs.

Man skal minimum mm in da fugen skal have en vis tykkelse for at kunne blive stabil. En ny mørtel hænger fast i murstenene og ikke i den gamle mørtel, . Derimod kan dårlige fuger og utætte ydermure medføre et alt for stort energiforbrug. Et pudsebræt, som du tager mørtelen fra, når den skal ind i fugen.

Fuger i murværk skal stå model til en hård prøvelse hver eneste danske vinter – og ikke mindst i overgangen på begge side af vitrene. Jeg vil gerne skifte fuger flere steder hvor der er småhuller eller de er løse.

Jeg skal dog bruge en opskrift og jeg er IKKE erfaren murer. I nedenstående tabel ses en række typiske fuger. Komprimering af mørtlen i fugen kan ske ved at trykke den (glitte den) med en fugeske, der føres frem og . Tilførsel af mørtel til fugerne skal ske under hensyntagen til, at mindst muligt . Fugerne er de lodrette og vandrette mellemrum mellem murstenene i et murstenshus. Dette mellemrum er oftest udfyldt med mørtel, der er et yderst holdbart . Ved luftkalkmørtel, eller en lufthærdende mørtel, forstås en ren kalkmørtel, der.

Bindemidler og tilslagsmaterialer til byggepladsfremstillet mørtel. Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger. Fuger omkring døre og vinduer skal kunne arbejde med huset uden at revne. Mørtlen fuges med fugeske og der udfyldes med mørtel til ca. Sådan gør det sig også gældende for fugerne i et murværk.

Når fugerne og mørtlen er størknet, er det tid til at gøre rent efter sig. Fuger skal udføres, så deres holdbarhed sikres overfor de påvirkninger,.