Metaltrappen

Den røde linie der går ned igennem billedet er det, der kaldes metaltrappen. Den adskillder metaller og ikke metaller. Alle grundstofferne over den røde linie er .

I det periodiske system er det lavet en trappe, der adskiller metaller og ikke metaller. Under trappen er metallerne og over trappen er ikke metallerne. Stikord: Det periodiske system, periode, hovedgruppe, atomvægt, metaltrappen, iondannelse.

Metal – metalindustri, metaller, jern og metal til genvinding, metal, metalskrot, nedbrydning, jern, jernskrot, affald – firmaer, adresser, telefonnumre.

Det periodiske system er en tabelarrangering af grundstofferne, ordnet efter deres atomnumre (antal protoner), elektronkonfigurationer og gennemgående . Da han nåede midtskibs kunne han se, at den ene af de to folk fra gofasten stod vagt ved foden af metaltrappen. Altså måtte hans makker allerede være oppe i . Metal Trappen – brugsjern, jern, jernskrot, metal, metalhandlere, metalvarer, nyt jern, produktforretninger, produkthandler, profilrør – firmaer, adresser, . For at forstå galvanisk tæring, er det i første omgang nødvendigt, at have lidt kendskab til de forskellige metaller.