Massefylde cement

BASIS AALBORG CEMENT er en portlandkalkstenscement, styrkeklasse 5N. Alkaliindhold – BASIS AALBORG CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på . Vi viser hvor mange tons der går på en kubikmeter, og hvor mange kubikmeter der går på et tons.

Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. Massefylden er tætheden af massen per rumfang, en liter vand har større tæthed end en liter luft . Bogen er inddelt i tre hovedafsnit om CEMENT, BETON og MØRTEL. Sidst i bogen findes afsnittet OPSLAG, der indeholder oversigter over Aalborg.

Find massefylden for sten, san granit eller grus på FC Beton. Når der på byggepladsen skal fremstilles en kalkcementmørtel, kan denne fremstilles ud fra hydratkalk, cement og sand; men det normale er, at der fra . Vi tilbyder følgende: Cement, Kalk, Aske.