Lydabsorption

Lydabsorption beskriver, at lyd i et lokale i en eller anden grad vil absorberes af overfladerne i rummet, så den ly der kastes tilbage fra en overflade, . Plader fra Troldtekt har en åben overfladestruktur og giver en kort efterklangstid og dermed en rigtig god akustik. Troldtekt akustik er seriens klassiske et-lags akustikplade, som anvendes til de fleste typer byggeri. Troldtekt er CE-mærket og opfylder kravene til . Når en bølge rammer en overflade, vil endel af energien blive absorberet af overfladen. Man kan kort sagt sige, at alle materialer har en . Lydabsorption beregnes ved hjælp af lydabsorptionskoefficient alpha (α) ved en værdi mellem og 1. Nul betyder ingen absorption (total refleksion), og 1. Lydabsorberende skum kan benyttes til beklædning af førerkabiner, støjskærme og situationer hvor akustikken skal forbedres.

Her kræves tykkere stenuldsplader for at skabe bedre lydabsorption. Der kan kompenseres for materialetykkelsen ved hjælp af en luftspalte bagom et akustisk . Lydisolering er modstanden til at lyde , og i dette tilfælde afspejler isoleringsmateriale bølgerne. Lydabsorption konverterer lyden til energi . Normalt vil en tynd lydabsorberende beklædning opsat direkte på et hårdt underlag give ringe lydabsorption (små a -værdier) ved lave frekvenser (basområdet), . Lydabsorption Lyd opstår, når trykbølger bevæger sig gennem luften. Lydabsorption er absorption af lydbølger i et materiale og er processen, hvor lydenergi . The sound absorbing properties of the pendants are high due to the. Når lydbølger rammer en overflade i et rum reflekteres noget af lydenergien tilbage i rummet, og noget trænger igennem overfladen.

Lydisolering og lydabsorption i et produkt. Moderne kontorbygninger forandres konstant, og derfor stærbes efter fuld fleksibilitet. Optimal løsning til skoler: Koral 1mm. Koral 1mm giver ekstra god lydabsorption i både høje og lave frekvensområder i én enkelt plade. Materialets lydabsorption er et udtryk for, hvor stor en del af den indfaldne lydenergi der absorberes pr.

Man kan opnå en kort efterklangstid ved at bruge materialer, der er gode til at absorbere lyd. Denne egenskab kan beskrives ved hjælp af en .