Limtræ dimensionering

CE-MÆRKET LIMTRÆ; box LIMTRÆ BUER; box BÆRENDE KONSTRUKTIONER; box FORARBEJDNING . Limtræ egner sig fortræffeligt som spær i solide tagkonstruktioner.

Vi deler gerne ud af vor viden, til håndværkere, arkitekter, ingeniører eller bygherrer. Læs om anvendelse af limtræ til bjælker og søjler. Kontakt leverandøren for dimensionering og beregning af bjælkedimension og pilhøjde. Dimensionering af simple tagbjælker og bjælkelag i etageadskillelser kan foretages ved hjælp af beregningstabellerne i håndbogen TRÆ 5 Træspær og i .

Limtræs bjælker og søjler, I-bjælker og LVL-bjælker. Hos BygMax har vi ikke mulighed for at beregne dine limtræsbjælker. Limtræ side 5-6-fra Flexwoo leveres indpakket i miljøvenlig PE folie, for beskyttelse. Vi er gerne behjælpelige med dimensionering af limtræ- bjælker.

TRÆbjælker er et beregningsprogram til dimensionering af bjælkelag og tværbjælker. Programmet regner på bjælker af konstruktionstræ eller limtræ, og alle .