Lægteafstand

Beregning af lægteafstand Mål afstanden ”A” fra overkant 2. Nedenfor gives fremgangsmåde for placering af lægter. På tagstenens datablad gives den øverste lægtes .

Det mulige udhæng af- hænger i særlig grad af gavl- typen, se figur og 5. Cembrit Bølgeplader B6-S, B9-S, B9-S MAX: Lægteafstand max. Cembrit Bølgeplader B7: Lægteafstand max. K) og Exklusiv (1K) tagsten er lige lange, og der anvendes samme lægteafstand til begge .

Lægteafstanden måles fra overkant til overkant lægte. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlægning af 2. Lægteafstand Profilmetal anbefaler at man aldrig monterer Profil tag med større lægteafstand end nedenstående maksimumlængder. I denne vejledning kan du finde information om alt fra opmåling, lægteafstand og montering. Der udtages tagsten, som lægges med bagsiden opad i en række på et vandret underlag, den 12.

Denne opgives af teglværk som angivet side 2. Lægterne skal’normalt nå over m` ‘_ dene forløbes. Dimensioneringen af lægter og forbindelser afhænger af en række forhold: Spærafstand; Lægteafstand; Gavludhængets størrelse; Gavltype; Tagbeklædningens . Sikkerhedskrav til lægteafstand og -dimensioner Bølgeplader uden strips: B B B3mm 3mm 3mm 5mm 5mm x mm lægte TTo .

Jeg har netop fået tegninger af mine nye spær til godkendelse. Jeg har regnet lidt på hvad lægteafstanden skal være bl. Hydrocasing-teknik og H-kassetterne for en berøringsfri brænding samt førsteklasses råstoffer giver . Afsnittet omhandler følgende områder vedr. Sikkerhedskrav til lægteafstand og -dimensioner.

Emhætten er ikke tilsluttet til luftudtag. Ved taghældninger under 22° skal der anvendes en tættere lægteafstand (se tabellen). Overlægget i faldretningen bestemmes af lægteafstanden.

Dækbredden bestemmes for vingetagsten af de skrå afskæringer, idet der ved disse skal være så lidt . Cembrit Bølgeplader B7: lægteafstand max.